Tall og fakta

Hvem er involvert? 25 partnere fra hele Europa og 1 partner fra USA
Deltakerland Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Spania,
Storbritannia. Sverige, Tyskland, USA, Østerrike
Startdato Juni 2015
Sluttdato Desember 2020
Bransjekoordinator GlaxoSmithKline
Fagkoordinator University Medical Center Utrecht