Råd fra pasienter

For å sikre at pasienter er representert i APPROACH-prosjektet har et pasientråd bestående av 7 pasienter fra Europa blitt etablert. Personale fra det nederlandske revmatikerforbundet (Reumafonds) og Arthritis Research UK vil støtte rådet. Pasientrådet har allerede bidratt til utformingen av den kliniske studien, og vil ha tett kontakt med forskerne gjennom heleprosjektet.

Pasientrådet består av: Jane Taylor (Storbritannia), Maureen Grossman (Storbritannia), Sjouke Dekker (Nederland), Jon Skandsen (Norge), Kaoutar Douieb (Spania), Diny Jurg (Nederland) and Dieter Wiek (Tyskland).


APPROACHs pasientråd i november 2018. Fra venstre til høyre: Maureen Grossman, Jane Taylor, Sjouke Dekker, Diny Jurg, Jon Skandsen, Kaoutar Douieb.