Hvorfor artrose?

Artrose er en degenerativ leddsykdom som ofte påvirker knær, hofter, hender og ryggraden. På verdensbasis anslås det at 9,6 % av menn og 18 % av kvinner over 60 år lever med artrose. Selv om artrose hovedsakelig rammer eldre mennesker kan også yngre mennesker og idrettsutøvere være i faresonen.

Ingen behandlinger tilgjengelige

Selv om det fi nnes et bredt spekter av hjelpemidler og behandlinger som kan lindre smerte og forbedre livskvaliteten, er det pr. i dag ingen legemidler som kan stoppe eller reversere utviklingen eller progresjonen av artrose. Dette er delvis fordi sykdommen ikke påvirker alle på samme måte, og de mekanismene som fører til sykdom hos ulike pasientgrupper er dårlig forstått.

Det er svært viktig at vi får en bedre forståelse av artrose og at det utvikles bedre retningslinjer for etablering av nye legemiddelstudier. Dette er grunnen til at EU sammen med den europeiske legemiddelindustrien har fi nansiert APPROACH-prosjektet.