Feiten & cijfers

Wie doen er mee? 24 partners uit Europa en 1 partner uit de Verenigde Staten
Deelnemende landen België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden
Startdatum Juni 2015
Einddatum December 2020
Coördinator industrie GlaxoSmithKline
Coördinator academie Universitair Medisch Centrum Utrecht