Het APPROACH-project

Het APPROACH-project bestaat uit een sterk team van 25 partners, uit Europese klinische centra, onderzoeksinstituten, midden- en kleinbedrijven en farmaceutische bedrijven. Gezamenlijk brengen zij bestaande biomedische gegevens van meer dan 10.000 mensen met en zonder artrose in één centrale database samen.

Deze database wordt vervolgens gebruikt om groepen patiënten met overeenkomstige profielen te identificeren, met behulp van software en complexe algoritmes (bio-informatica). De verschillende subgroepen worden verder onderzocht in een 2-jarige klinische studie, waarin wordt gekeken naar bestaande en nieuw-ontwikkelde ziekte-indicatoren (zogenaamde ‘biomarkers’). De mogelijkheid om subgroepen te identifi ceren met behulp van deze biomarkers zal leiden tot betere geneesmiddelontwikkeling en diagnostiek. Mensen met artrose kunnen dan een meer gepersonaliseerde behandeling krijgen.

De APPROACH klinische studie

Deelnemende patiënten vormen een essentieel onderdeel in de APPROACH-klinische studie. De studie zal in vier landen plaatsvinden: Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Spanje. In totaal zullen ongeveer 300 patiënten deelnemen en zij zullen middels vier bezoeken over een periode van twee jaar worden gevolgd. Het APPROACH-project richt zich op artrose van de knie, een veelvoorkomende vorm van de ziekte. Artrose van de knie veroorzaakt verminderde mobiliteit, met daaraan gekoppeld een vermindering van levenskwaliteit. Deze vorm van artrose wordt bestudeerd in het APPROACH-project omdat deze uitgebreid in grote groepen patiënten is onderzocht. Bovendien zijn veel gestandaardiseerde gegevens, zoals röntgenfoto’s en MRI-scans, reeds beschikbaar.


APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
Het onderzoek wordt ondersteund door de ‘Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking,’ onder toekenningsnummer 115770. De ondersteuning bestaat uit fi nanciële bijdragen van het EU ‘Seventh Framework Programme (FP7/2007- 2013)’ en in-kind bijdragen van de bij EFPIA aangesloten bedrijven. Zie ook www.imi.europa.eu.