Kontaktinformasjon

Sentral ledelse av APPROACH-prosjektet leveres av en av partnerne, Lygature. Hvis du har spørsmål om APPROACH-prosjektet generelt kan du ta kontakt på approach@lygature.org.